Ljudi i ćudi

Sebičnost – lice i naličje II deo

Pošto smo definisali kako to izgleda biti sebičan hajde da sad vidimo koji su to silni plusevi i prednosti sebičnosti.

Sebičnost – lice i naličje I deo

Pošto je glorifikacija sebičnosti u svakodnevnom životu dobila razmere koje uopšte nisu naivne hajde da malo razjasnimo šta to tačno

Dobro razmislite prema kome ste dobri

Čini se da živimo u vremenu sebičnih, samoživih, drskih i agresivnih ljudi. Čini se čak da njihov prilaz životu otvara

Da li ste sigurni da želite da čujete istinu?

Ljudi često insistiraju na tome da žele da čuju istinu. Međutim, mnogo češće zapravo traže odobravanje. Odobravanje je suštinska potreba

Zamke psihološke samopomoći

Rešila sam da napišem tekst o zamkama psihološkoj samopomoći. To je tema o kojoj se ne piše mnogo a ljudi

Kada je promena zaista moguća?

Ne može se pomoći nekome ko ne želi sam sebi da pomogne. Ako neko insistira na tome da je za

Ljubav i pobrkani pojmovi

Hajde da ne brkamo pojmove. Sebične i samožive, utripovane i nabeđene niko istinski ne voli. Iako često deluje da su

Kako postaviti granice – primer iz života

Sve češće se susrećemo sa izvrnutom idejom prihvatljivog ponašanja. (Namerno ne kažem kulturnog jer je kultura izgleda baš izašla iz

Granice – lice i naličje

Kada govorimo o granicama postoji jedan zanimljiv i često vrlo zbunjujući fenomen vezano za njih. Osobe koji nemaju jasno postavljene

Ah te granice!

Zašto ljudi nisu u stanju da postave zdrave granice u komunikaciji s drugima? Odgovor sažet u jednu rečenicu bi glasio