uverenja

Uverenja koja rade ili nas „izrade“

Ubiše se ljudi objašnjavajući kako funkcioniše zakon privlačenja i kako to mi možemo u život da prizovemo (dobre) stvari. Nebrojeno