skromnost

Skromnost, vrlina ili ipak ne

Skromnost je osobina koju ljudi različito definišu. Po ličnom ukusu, i u skladu sa viđenjem sveta u kojem živimo. Za