prevara

Prevara – dokazni materijal

U svojim prethodnim tekstovima bavila sam se razlozima zašto ljudi varaju. Međutim, možda je još bitnije od iznalaženja odgovora zašto

Šta se računa kao prevara?

Kada govorimo o prevari čak se i samo tumačenje varanja često dovodi u pitanje. Neki su skloni tome da sve