otvorene veze

Otvorene veze – u teoriji i praksi

Otvorene veze, to mu dođe ono – ljudi se vole i poštuju, emotivno su bliski ali imaju slobodu da u