dobrota

Šta stvarno znači biti dobar

Postoje teme o kojima često razmišljam. Ponekad volim da mislim o tome kao o ažuriranju podataka. Valja preispitati koliko neka