povratna informacija

Povratna informacija iliti feedback – pravila igre

Ajde malo da pričamo o povratnoj reakciji. Iliti, kako to sad popularno kažu, feedback-u. Svi mi volimo da znamo kako