ozbiljnost

Glumatanje ozbiljnosti

Vidim da je na našim prostorima zaživeo jedan, meni čudan, trend u ponašanju. Elem, sve više ljudi misli da je