laž

Lažna prijateljstva

Jedan od većih problema u komunikaciji današnjice su – lažna prijateljstva. Na žalost, živimo u vreme koje na sve načine potencira koncept korisnosti. Često i u vrlo banalnom smislu. Koliko para toliko i ljubavi.