Autorska prava

Svi tekstovi na sajtu vezeilibezveze.com su autorski tekstovi i zaštićeni su autorskim pravima.

Ukoliko želite da objavite neki od tekstova sa sajta molim vas da me kontaktirate za zahtevom, kako bismo se dogovorili o mogućim opcijama i uslovima za objavljivanje.

Ako želite tekstove sa sajta da prenesete na neki drugi vebsajt, možete ih preuzimati ali samo i isključivo bez ikakvih izmena i u celosti, i uz obavezno jasno navođenje izvora i postavljanje funkcionalnog linka ka sajtu.

Na primer:

Preuzeto sa: www.vezeilibezveze.com

Ukoliko ne ispoštujete ove smernice, zadržavam pravo podnošenja tužbe za kršenje prava intelektualne svojine.

Odricanje od odgovornosti

Svi tekstovi na sajtu predstavljaju isključivo lični stav autora i nemaju za cilj da bilo koga omalovaže niti uvrede.

Politika privatnosti

Unešeni lični podaci, uključujući i e-mail adrese u sklopu sajta vezeilibezveze.com ne ustupaju se trećim licima ni pod kojim uslovima. Korišćenje ličnih podataka koji nisu javno istaknuti na sajtu ograničavaju se na eventualno slanje obaveštenja u vezi sa sajtom vezeilibezveze.com.