intuicija

Najružnija epizoda mog emotivnog života

Kad vas život nanese na nekog ko je u isto vreme vrlo bistar ali i istinski pokvarena i beskrupulozna osoba onda tu nikada, i ama baš nikada, nećete izaći kao pobednik. Ne može dobar i duševan čovek s takvima da se bori.